Gıyaseddin Keyhusrev’in Bizanslılar ile yaptığı savaşta 1211 senesinde şehit olması üzerine mutluluk gelecek gelenleri kocaman oğlu İzzeddin Keykavus’u, Vali bulunmuş olduğu Malatya’dan Kayseri’ye çağırma etmişler.